Танилцуулга

“ЦАГААН ХОРОЛ” ХХК нь 2005 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд эрчим хүчний барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, цахилгаан лифтний угсралт, засвар үйлчилгээ болон гадаад худалдааны ажлыг үндсэн чиглэлээ болгон ажиллаж байна.