Үйлчилгээний төрлүүд

Манай компани Та бүхэнд дараах үйлчилгээг үзүүлж байна

200 тн хүртэлх жинтэй ачааг өргөж буулгах, зөөн шилжүүлэхDesigner

Өндөр хүчдэлийн кабель халаахDesigner

0,4-220 кВ хүртэлх хүчдэлийн түвшний бүх төрлийн трансформаторын тосны цэвэрлэгээ, хатаалтDesigner

SF6 хийнд 3 төрлийн шинжилгээ хийхDesigner

SF6 хийн дүүргэлттэй тоноглолуудад вакуумжуулалт хийхDesigner

DOOSAN экскаваторDesigner

Mitsubishi fighter кран, 3тнDesigner

Mitsubishi Tadano кран, 50тнDesigner

3-аас 80 тн хүртэл трансформаторын тос хадгалах Designer

630 мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой утас, кабелийн холболтын залгаасыг 100 МПа даралтаар пресслэх Designer

Контактын эсэргүүцэл хэмжихDesigner

Агаарын харьцангуй чийгшилт хэмжихDesigner

Доргио хэмжихDesigner

Дууны түвшин хэмжихDesigner

Хяналтын камерын системийн тестерDesigner

Тосны насосDesigner